"nový začiatok/starý koniec"
8. - 10. október 2021
Horský hotel Šachtička

Ubytovanie

Ubytovanie na tejto akcii je zabezpečené v Horskom Hoteli Šachtička (kapacita 94 pevných lôžok + 40 prísteliek) a po jeho naplení aj v blízkej Family chate Šachtička.

Po uhradení účastníckeho poplatku si môžete ubytovanie rezervovať telefonicky - MVDr. Róbert Maňko – viceprezident: + 421 905 511 971. Lôžka budú pridelované podľa dátumu úhrady, ak máte vybratého spolunoclažníka, mal by byť taktiež uvedený v Zozname účastníkov. Izby sú dvojlôžkové s možným prístelkom.