"nový začiatok/starý koniec"
8. - 10. október 2021
Horský hotel Šachtička

Kontakt

Sušená Slivka SAVLMZ 2021
Horský Hotel Šachtička
8.-10. október 2021

Kontakt na hlavného organizátora akcie:

účastníci akcie: info@savlmz.sk

ubytovanie: viceprezident1@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – viceprezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128