"nový začiatok/starý koniec"
8. - 10. október 2021
Horský hotel Šachtička

On-line registrácia účastníkov

VSTUP DO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA ÚČASTNÍKOV NA AKCIU SUŠENÁ SLIVKA SAVLMZ 2021

!Vstup na akciu bude umožnený len účastníkom po predložení potvrdenia o kompletnom očkovaní proti COVID 19!