"nový začiatok/starý koniec"
8. - 10. október 2021
Horský hotel Šachtička

COVID omedzenia

Preto, aby sa mohla akcia konať aj vo vyšších stupňoch ohrozenia COVID Automatu, vstup na akciu bude umožnený len účastníkom po predložení potvrdenia o kompletnom očkovaní proti COVID 19. Súhlas s predložením potvrdíte už počas on-line registrácie.

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.