"nový začiatok/starý koniec"
8. - 10. október 2021
Horský hotel Šachtička

Registračné poplatky a podmienky

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ DO 4.10.2021, resp. do naplnenia kapacity hotela!

!Vstup na akciu bude umožnený len účastníkom po predložení potvrdenia o kompletnom očkovaní proti COVID 19!

Registračné poplatky

Poplatok na akciu zahŕňa (je nedeliteľný)

Ubytovanie na dve noci
Komplet strava počas pobytu
Športový a spoločenský program

Účastnícky poplatok
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Registrácia do 4. októbra 2021 alebo naplnenia ubytovacej kapacity!
Registrácia, resp. platba na mieste nie je možná! Využite on-line registráciu, môžete platiť kartou alebo použiť Kredity SAVLMZ. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Doktor - Člen SAVLMZ 96€
Doktor - Nečlen 192€
Sestričky/technický personál*
(zamestnávajúci doktor je člen SAVLMZ)
96€
Sestričky/technický personál*
(zamestnávajúci doktor je nečlen SAVLMZ)
192€
Študent (riadne štúdium) - Člen SAVLMZ** 96€
Študent (riadne štúdium) - Nečlen** 192€
Rodinný príslušník
(registrujúci je člen SAVLMZ)
96€
Rodinný príslušník
(registrujúci je nečlen SAVLMZ)
192€

 
Členovia SAVLMZ môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate tak možmosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, členské je platné 365 dní od dňa úhrady.

Pre uplatnenie zníženého členského účastníckeho poplatku musíte byť riadnym členom SAVLMZ. Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti webovej stránky, resp. na web stránke asociácie.

*Vložné pre veterinárne sestry pre uplatnenie účastníckeho poplatku musí Vašu registráciu vykonať Váš zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska.

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť ISIC kartu ako potvrdenie, že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte. 

Ako sa zaregistrovať

Na kongres sa prihlásite len vyplnením on-line formulára a platbou vopred. Úhrada na mieste nie je možná.

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu emailovú adresu pokyn na úhradu účastníckeho poplatku. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na emailovú adresu, použitú pri registrácii riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje). Vaše meno sa zároveň zobrazí v Zozname účastníkov akcie.
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20% DPH, musia správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.

Spôsob platby

Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPay 
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club) - bez poplatkov na strane platiaceho! (ideálne pre zahraničných účastníkov) 
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu. 

Storno poplatky

Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na akcii, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk.

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 25. septembra 2021 – 16€, po 25. septembri 2021 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€. Vrátenie zvyšnej sumy, resp. vystavenie storno faktúry bude vykonané po ukončení akcie.

V prípade zrušenia akcie z dôvodov bez vplyvu organizátora Sušená Slivka SAVLMZ 2020, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

 

Zaregistrujte sa už teraz, aj so svojimi známimi a opäť sa stretnite naživo!